Obisk pri VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

V četrtek 12.10.2023 smo se na povabilo VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC udeležili sestanka. Vsebina je bila v glavnem vezana na problematiko upokojencev in na naše aktivnosti. Varuh nam je glede naših zahtev in aktivnosti, izrazil podporo. V imenu vseh upokojencev smo ga prosili za pomoč pri borbi za odpravo krivic upokojencem in pri borbi za dostojne pokojnine. Predvsem smo spomnili na nove razmere na RTV-ju in neustavno medijsko blokado do naših aktivnosti s strani javne RTV. Odgovor je bil, da se Varuh človekovih pravic, kateri je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ, vendar ne sme vtikati v zakone in problematiko upokojencev (hmm)? Povedano nam je bilo, da imajo z mediji in z vlado probleme tudi oni, kar je v zvezi pluralnosti in reševanja posameznih problemov kršitve ustavnih pravic posameznikov in skupin!?

NERAZUMLJIVO glede na poslanstvo varuha človekovih pravic. Ima po ustavi pooblastila in naloge kot sledi v zapisanem:

  • Varuh ni del mehanizma oblasti ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine.
  • Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti.
  • Intervenira lahko tudi v primeru nepravičnega in slabega upravljanja izvajalcev oblasti v razmerju do posameznikov. Upoštevajoč navedeno pomembno vpliva na razvoj in dvig pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki.

Presodi naj vsak sam!

Novice