Vodstvo društva

PAVEL RUPAR – predsednik

IGOR ČERNOGA – podpredsednik , tajnik in pomožni regijski koordinator

ANDREJ PETRLE – podpredsednik in glavni regijski koordinator

RAJKO PERČIČ – član izvršnega odbora