Regijski odbor – Obalna regija

RASTEMO, RASTEMO, RASTEMO !!! Nekaj utrinkov iz več kot uspešnega in številčnega ustanovnega sestanka ODBORA OBALNE REGIJE.

DNE 08. JUNIJA, NA DAN PRIMOŽA TRUBARJA, SMO USTANOVILI IN IZVOLILI VODSTVO OBALNEGA ODBORA PIRAN-IZOLA-KOPER. ZA PREDSEDNIKA JE BIL IZVOLJEN IGOR ČERNOGA IZ PIRANA, ZA PODPREDSEDNIKA MIRKO TOMŠIČ IZ KOPRA IN ZA TAJNIKA IRENA BURŠIČ IZ LUCIJE. ZAŽELIMO JIM USPEŠNO DELO IN VELIKO USPEHOV.