Naša vizija

Društvo »Inštitut Prvi oktober« je nastalo na pobudo ljudske iniciative »Glas upokojencev«, ki je v skrbi za standard in življenje upokojenk in upokojencev sklenilo združiti državljane Republike Sloveniji k enotnemu nastopu za svoje pravice.

Inštitut v okviru zakonov deluje na različnih področjih in svojo dejavnost širi tudi na solidarno skrb za starejše, njihovo družabno in kulturno življenje ter vključuje tako mlade, kot starejše k medgeneracijskemu sodelovanju.

Društvo » Inštitut Prvi oktober« je dobilo ime po mednarodnem dnevu starejših, ki ga je pred desetletji sprejela OZN, glede na vse starejšo populacijo tudi v Republiki Sloveniji pa z
delovanjem društva dobiva močnejšo in aktivnejšo organiziranost prebivalstva v tretjem
življenjskem obdobju.

Vabimo vas k sodelovanju, dobrodošli med nami!